Tag Archive: بازنشستگان پرداخت

27 مرداد؛ پرداخت مابه‌التفاوت بازنشستگان

27 مرداد؛ پرداخت مابه‌التفاوت بازنشستگانبه حساب هر یک از 2 میلیون و 900 هزار بازنشسته ، مبلغی از 227 هزار تا یک میلیون و 568 هزار تومان واریز می شود … 27 مرداد؛ پرداخت مابه‌التفاوت بازنشستگان به حساب هر یک از… (READ MORE)

عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی نیمه اول اسفند پرداخت می‌شود

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از اختصاص 1520 میلیارد تومان برای عیدی بازنشستگان تحت پوشش خبر داد و گفت: عیدی این افراد نیمه اول … روزنامه ایران مجله اینترنتی